ประกาศวันหยุดทำการของสำนักงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

          

    สำนักงานกฎหมายอันนานนท์ จะปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
   
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 
   โดยจะเปิดทำการปกติในวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป