ประกาศวันหยุดทำการของสำนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

          

    สำนักงานกฎหมายอันนานนท์ จะปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
   
ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 นี้
   โดยจะเปิดทำการปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป