นางวันวิสาข์ ล่ำซำ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

นางวันวิสาข์ ล่ำซำ
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

Mrs. Wanwisa Lamsam
Lawyer and Legal Advisor

 

ประวัติการทำงานและการศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน
ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก๊ตติ้ง แห่งประเทศไทย
2546 - 2561
กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ทีทีแอนด์อาร์ จำกัด
2539 - 2546 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
2535 - 2538 นิติกร บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2534 - 2535 ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานกฎหมายสหชัชวาล
2534 ประชาสัมพันธ์พิเศษ บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ จำกัด

 

การศึกษา

2543 - 2544 นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (LLM : International Business Laws)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2530 - 2534 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  

Profile and Education

Professional Experience

Present
 

Annanon Law Office
Lawyer & Legal Advisor
Foundation for the Blind in Thailand in the Royal Patronage Director
2011 - Present

Figure & Speed Skating Association of Thailand
Committee and Legal Counsellor
2003 - 2018

TT&R Legal Counsellors Co.,Ltd
Director and Legal Counsellor
1996 - 2003

Dr.Ukrit Mongkolnavin Law Office
Attorney-at-Law
1992 - 1995
TT&T PCL  Junior Lawyer
1991 - 1992 

Saha Chatchaval Law Office
Assistance Lawyer

 Education

2000 - 2001

LLM (International Business Laws)
Faculty of Laws, Chulalongkorn University

1987 - 1991

LLB
Faculty of Laws, Thammasat University