อัพเดตข้อมูลใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อราชการ ค้นหาสถานที่ราชการ

อัพเดตข้อมูลใหม่ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อราชการ ค้นหาสถานที่ราชการ แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เป็นคู่มือบริการประชาชนที่พร้อมเข้าถึงทุกบริการของกรมการปกครอง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DOPA PLUS” ผ่าน Link ด้านล่างนี้

iOS : https://goo.gl/rah4KJ

Android : https://goo.gl/MPrsWK