นางสาวบัวบูชา จันทะวงศ์ ทนายความ

นางสาวบัวบูชา จันทะวงศ์
ทนายความ

Miss Buabucha Chanthawong
Lawyer
 

 

ประวัติการทำงานและการศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน

มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน ทนายความและผู้จัดการ  สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
พฤษภาคม 2550 - ตุลาคม 2555 ทนายความ สำนักกฎหมายปุณยฤทธิ์
พฤษภาคม 2548 - เมษายน 2550 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ปุณยฤทธิ์
พฤศจิกายน 2544 - เมษายน 2548 ผู้ช่วยทนายความ สำนักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์

 

การศึกษา

   
พ.ศ. 2557 ประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2550 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
พ.ศ. 2545-2548 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2541-2544 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Profile and Education

Professional Experience

March 2016- Present Lawyer and Manager, Annanon Law Office
May 2007- October 2012 Lawyer, Punyariddhi Law Office 
May 2005- April 2007 Legal Advisor, Punyariddhi Law Office
November 2001- April 2005 Lawyer Assistance, Punyariddhi Law Office

 

Education

Present Studying in Master of Economics, Sukhothai Thammathirat Open University
2014 Certificate in Dhamma Study for Elementary Level,  National Office of Buddhism
2014 Certificate in English for Specific Careers (Law), Sukhothai Thammathirat Open University
2007 Qualified to Practice Law in the Kingdom of Thailand
2002 - 2005 Bachelor of Laws, Sukhothai Thammathirat Open University
1998 - 2001 Bachelor of Economics, Khon Kean University