นายเสรี ลีเกษม ทนายความ

นายเสรี ลีเกษม
ทนายความ

Mr.Seri Leekasem
Lawyer

 ประวัติการทำงานและการศึกษา

 

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ทนายความอาวุโส สำนักงานกฎหมายอันนานนท์
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอวอรี่ทาวเวอร์ จำกัด
พ.ศ. 2554 - 2556 ที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด
พ.ศ. 2543 – 2553 ปรึกษากฏหมายและทนายความ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็กเซล แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
พ.ศ 2543 - ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงานกฏหมายระหว่างประเทศ ดร.ประจิตต์  
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

 

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สถาบันการศึกษาด้านกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตในกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาด้านกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

 

Profile and Education

 

Professional Experience

2016-Present Senior Lawyer - Annanon Law Office
2015-Present Legal Advisor - Utility Business Alliance Co., Ltd.
2014-Present Legal Advisor - Iverry Tower Co., Ltd.
2011-2013 Legal Advisor - Secretary of The Standing Committee on Tourism, The Senate
2010-Present Legal Advisor - S. Rungkit 65 Co., Ltd.
2000-2010 Legal Advisor and Lawyer - Padaeng Industry Public Company Limited
2009-Present Legal Advisor - Excel Packaging Co., Ltd.
2000-Present Lawyer - Dr.Prachit International Law Office
2000-Present Legal Advisor - Siamraj Public Company Limited

 

Education

Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
Graduate Diploma Program in Business Laws, Thammasat University
Graduate Diploma Program in International Tax Planning, Thai Bar Association

Bar Addmission
Thai Bar Association

Practice License
Lawyers Council of Thailand